Be'er Ya'akov, Israel

©2017 BY באר -יעקב - בחירה מבוקרת. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

 


 באר -יעקב - בחירה מבוקרת

תכנית אזורי בחירה מבוקרת, מהווה מענה להחלטת ממשלה מספר 1953 מיום 11.07.2010 בנושא "הרחבת אזורי רישום - בתי ספר רשמיים".


מטרת העל של תכנית זו הינה להביא לחיזוק החינוך הרשמי באמצעות, בין היתר, קביעת הוראות  וכללים על ידי מנכ"ל משרד החינוך בדבר מתן האפשרות לרשות חינוך מקומית, או מספר רשויות חינוך מקומיות במשותף, להרחיב את אזורי הרישום לבתי הספר הרשמיים, בהתאם להחלטת הרשות המקומית ובאישור משרד החינוך, ולאפשר בחירה מבוקרת של התלמיד והוריו בין בתי הספר.


הגורם המיישם את התכנית במשרד החינוך הינו אגף מו"פ, בתי"ס ניסויים ויוזמות. האגף מבצע בקרה וליווי מקצועי של פיתוח ושל יישום לקידום התכנית הארצית ברשויות, בוחן חלופות למודלים, מציע כלים ומתודולוגיות לפיתוח ייחודיות, גיבוש תכניות עבודה ותפוקות ועוד.


הגורם המבצע היא הרשות, בהובלת ראש העיר וראש מנהל/אגף חינוך בכל רשות, שבחרה להצטרף לתכנית.


התהליך מתבצע בשותפות מלאה עם מנהלי מחוזות, מפקחים, ראשי מחלקות חינוך, גזבר, מנהלים, הורים ובעלי תפקידים נוספים לפי החלטת הרשות.


 

מידע על בתי הספר בבאר-יעקב

 

תלמים

רמון

 

תיכון שש שנתי עתיד נווה נחום

צמרות

ממ"ד אילנות (לשעבר רשב"י)

 

Get Some Swag

יסודי חרדי אקדמי

יסודי צומח אמירים

בית הספר סביון

 

Get Some Swag

יסודי מתחם י"ב בהקמה

-אתר בהקדמה-חרדי בית יעקב

בראשית - מונטסורי

 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now